hataysodes@gmail.com +90 (326) 214 03 30 - Dahili: 2128 +90 (326) 213 35 76
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
SOSYAL DESTEK PROGRAMI
"KÜÇÜK DOKUNUŞLAR GERÇEKLEŞEN HAYALLER"

10.11.2017

        Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine sözleşme imzalama sürecine ilişkin olarak gerekli bildirimler, önümüzdeki günlerde Hatay Valiliği SODES Koordinasyon Birimi tarafından yapılacaktır.

        Destek almaya hak kazanan yararlanıcıların 01.12.2017 tarihine kadar sözleşmeyi imzalamak üzere Hatay Valiliği SODES Proje Koordinasyon Birimine müracaat etmeleri gerekmektedir.

        Kurumunuzun söz konusu destekten yararlanma hakkı, yukarıda bahsi geçen sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra doğacaktır. Bu sebeple, yukarıda belirtilen süre içinde sözleşmeyi imzalamak üzere tarafımıza müracaat etmediğiniz takdirde, destek alma hakkınızdan feragat ettiğiniz varsayılacaktır.

        Destek sahiplerinin sözleşme imzalanmadan ve Valilik ile irtibata geçmeden hiçbir şekilde 2017 yılı Sosyal Destek Programı (SODES) faaliyetlerine başlamaması gerekmektedir. Sözleşmelerin imzalanması esnasında tüm yararlanıcılar SODES Programının nasıl uygulanacağı hakkında bilgilendirileceklerdir.

 

           T.C. Hatay Valiliği

SODES Proje Koordinasyon Birimi      

İrtibat Kişisi

Telefon

E-Posta

Cemil ŞEKERCİ

214 03 30 (Dahili:2128)

hataysodes@gmail.com

Sözleşme İçin Gerekli Olan Belgeler;

 1. Kurum/Kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişinin noter onaylı imza sirküleri ya da tatbiki imza (Kamu Kurumlarının amirleri; İl Müdürü, Kaymakam, Belediye Başkanı vb. projenin tüm evraklarını imzalayacaksa ve yetki devretmeyecekse bu belge gerekmemektedir.)
 2. Banka onaylı Mali Kimlik Formu (Projeye özel olarak VakıfBank’ta açılacak hesap için) (Belgeye Ulaşmak İçin Tıklayınız => MALİ Kimlik Formu)
 3. Mali Kontrol Taahhütnamesi (İki nüsha düzenlenecek ve bir nüshası hesabın açıldığı VakıfBank’a verilecektir.) (Belgeye Ulaşmak İçin Tıklayınız => Mali Kontrol Taahhütnamesi
 4. Proje bütçesinde öngörülen eş finansmanın Projeye özel açılmış hesaba yatırıldığını gösterir banka dekontu, (Eş Finansmanın yer aldığı projeler için)
 5. Sözleşmeden doğan damga vergisinin (Toplam Bütçe Tutarı X 9,48/1000) ödendiğine dair Vergi Dairesi makbuzu.(Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları için)
 6. Rehin Sözleşmesi (Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından iki nüsha düzenlenecek ve bir nüshası hesabın açıldığı VakıfBank’a verilecektir.) (Belgeye Ulaşmak İçin Tıklayınız => Rehin Sözleşmesi)
 7. Proje koordinatörü (Kamu Kurumu) görevlendirme yazısı (Proje koordinatörü il müdürlüğünde kamu personeli ise kurumdan sorumlu Vali yardımcısı, ilçe müdürlüğünde ise Kaymakam onayı verecektir.) (Belgeye Ulaşmak İçin Tıklayınız => Kamu Proje Koordinatörü Görevlendirme Formu 
 8. Proje koordinatörü (STK) görevlendirme yazısı (Belgeye Ulaşmak İçin Tıklayınız => STK Proje Koordinatörü Görevlendirme Formu)
 9. Proje koordinatörü öz geçmiş formu. (Belgeye Ulaşmak İçin Tıklayınız => Proje Koordinatörü Öz geçmiş Formu)
 10. Kursiyer Seçme Taahhütnamesi. (Belgeye Ulaşmak İçin Tıklayınız => Kursiyer Seçme Taahhütnamesi)
 11. 2017 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları 16. Maddesinin 4. Fıkrasına göre: Satın alma(muayene ve kabul komisyonu(3 Kişi) ve piyasa fiyat araştırma(3 Kişi) görevlendirme yazısı) komisyonunun görevlendirme yazısı(En az 6 kişi)

 

Her hakkı saklıdır.