hataysodes@gmail.com +90 (326) 214 03 30 - Dahili: 2128 +90 (326) 213 35 76
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
SOSYAL DESTEK PROGRAMI
"KÜÇÜK DOKUNUŞLAR GERÇEKLEŞEN HAYALLER"

19.09.2017

Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasını amaçlayan Sosyal Destek Programı-2 (SODES) 2017 yılı çağrı süreci 20 Eylül 2017 tarihi itibarı ile başlamıştır. Sosyal Destek Programı; istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlara ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır.

SODES Programı kapsamında hazırlanacak başarılı projelere 100.000 TL ile 500.000 TL tutarları arasında destek sağlanacaktır. Program başvuru koşulları www.hataysodes.gov.tr adresinden ilan edilmiş olup, programın son başvuru tarihi 6 Ekim  2017’dir.


Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?
1. Başvuru Formu SODES-BİS aracılığıyla doldurulur, sisteme yüklenir ve çıktısı alınır.
SODES-BİS’ten başvuru formu PDF olarak indirilir ve bilgisayarınızda kaydedilir.
Başvuru formu tamamlanana kadar indirilen form üzerinde her türlü değişiklik yapılabilir, bilgisayarınızda kayıtlı olarak tutulabilir, ancak çıktı alınamaz. 
Formdaki gerekli tüm alanlar doldurularak başvuru formunun en altında yer alan kontrol et düğmesine tıklanır. İlgili düğme tıklandığında gerekli tüm alanlar doldurulmuşsa başvuru formunu gönderebilirsiniz ifadesi ortaya çıkar. Gerekli tüm alanlar doldurulmamışsa formun tamamlanmamış olduğuna dair ikaz ortaya çıkar.
Tamamen doldurulmuş başvuru formu kaydedilir ve SODES-BİS’te yer alan Başvuru Formu Gönder ekranı kullanılarak sisteme yüklenir. 
Sisteme yüklenen başvuru formu SODES-BİS’te yer alan Başvurularım ekranından görüntülenebilmektedir. İlgili formun üzerinde sağ tıklanarak form açılır ve çıktısı alınabilir.

 1. SODES–BİS Sistemine yüklenen ve 2 (iki) çıktı alınarak yetkili kişilerce imzalanan başvuru formları, başvuru sırasında sunulması gereken destekleyici belgeler ile birlikte iki ayrı “Telli Dosya” içine yerleştirilerek 1 (bir) klasör içinde, son başvuru tarihine 
  kadar Hatay Valiliği SODES Proje Ofisine elden teslim edilir.
 2. Hatay Valiliği SODES Proje Ofisinin posta adresi aşağıdaki gibidir: 
  Hatay Valiliği SODES Proje Koordinasyon Birimi 
  Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi 
  Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) 
  Kat:5 ANTAKYA/HATAY
 3. Başvuruda sunulan klasörlerin üstüne SODES-BİS “Başvurularım” kısmında belirtilen referans numarası ve başvuru sahibi kuruluşun ismi, adres ve telefonu açık bir şekilde yazılmalıdır.
 4. Başvuru formunun posta/kargo yoluyla gönderilmesi nedeniyle yaşanabilecek gecikmelerden, başvuru formunun reddedilmesine sebep olabilecek eksikliklerden veya olumsuzluklardan Hatay Valiliği hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 5. Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen veya başvuru formu SODES-BİS Sistemine yüklenmeden çıktısı alınarak SODES Proje Ofisine teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir.

Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler

 • Proje Başvurusu için Kurum Amiri Onaylı Üst Yazı,
 • Başvuruda bulunan kuruluşun ve her ortak kuruluşun resmi kayıt belgesi ve kuruluş sözleşmesi (Kamu kurum ve kuruluşlarından bu şart aranmaz),
 • Sivil Toplum Kuruluşlarının son başvuru tarihinden en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olduklarını gösterir resmi belge (Dernek İlde ise İl Dernekler Müdürlüğünden, İlçede ise Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Dernekler Bürosundan alabilirler),
 • Sivil Toplum Kuruluşlarının DERBİS sisteminden son alınan imzalı Genel Kurul Sonuç Bildirimi !!!
 • Sivil toplum kuruluşlarının proje başvurusu yapılmasına ve uygulanmasına ilişkin yönetim kurullarının almış olduğu karar (Karar Defteri örneği),
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının proje başvurusu yapmasına ve 
  uygulamasına izin veren yetkili amir onayı veya yetkili kurul kararı (SYDV'lerde Mütevelli Heyeti Kararı),
 • Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kurumu Niteliği Taşıyan Meslek Kuruluşları tarafından yapılan başvurularda başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)nin isim(ler)ini ve imzalarını gösteren onaylı belge,
 • Kamu kurumları tarafından yapılacak başvurularda başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)nin isim(ler)ini ve imzalarını gösteren en üst yetkili amir onaylı belge,
 • Projede ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, Ortaklık Beyannamesi proje başvuru formunda yer almakta olup ilgili ortağın üst amiri/başkanı tarafından imzalanacaktır,
 • SODES kapsamında desteklenen yapım işlerinde (tadilat hariç) ilgili taşınmazların proje mülkiyet durumlarını gösterir belge (tapu, tahsis belgesi, imar planı vs.), taşınmaz ile ilgili bir belirsizlik varsa, projenin kabul edilmesi durumunda sonradan da temin edilebilir.

Yukarıda belirtilen belgeler başvuru sırasında “başvuru sahibi kurumun en üst yetkili amiri tarafından onaylı fotokopi” olarak teslim edilebilecektir. Onaysız fotokopi olarak sunulan belgeler kabul edilmeyecektir. Destek almaya hak kazanan proje yürütücülerinden sözleşme imzalama aşamasında bu belgelerin asıllarını da sunmaları istenebilecektir.

 

Her hakkı saklıdır.