hataysodes@gmail.com +90 (326) 214 03 30 - Dahili: 2128 +90 (326) 213 35 76
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
SOSYAL DESTEK PROGRAMI
"KÜÇÜK DOKUNUŞLAR GERÇEKLEŞEN HAYALLER"

22.02.2017

2017 YILI SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) İLANI

 

 

 Hatay Valiliği, 2017 Yılı Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla proje teklif çağrısına çıkmış bulunmaktadır.

 

SODES, istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır.

 

SODES’in kapsadığı nüfus kesimleri ise, özellikle yoksulluk nedeniyle sosyal imkânlara erişemeyen; çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, yoksullar, göç etmişler ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır.

 

SODES kapsamında; 1) İstihdam, 2) Sosyal İçerme ve 3) Kültür, Sanat ve Spor bileşenlerinde başvuru alınacaktır. Proje başına destek tutarı asgari 100.000 TL azami 500.000 TL’dir.

 

Proje destek oranı % 100 hibe olup eş-finansman ihtiva eden projelere öncelik verilecektir.

 

Proje uygulama süresi en fazla 12 ay olacaktır.

 

            Uygun başvuru sahipleri: Kamu Kuruluşları, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri, Üniversiteler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarıdır.

 

            Proje başvuruları için son tarih 16 Mart 2017 olup, projelerin, bu tarihe kadar SODES Bilgi Sistemi aracılığıyla ve sistem üzerinden gönderilen başvurulardan çıktı alınıp destekleyici belgeler eklendikten sonra Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Binası Kat:3 Antakya adresine yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. (Başvurular 16 Mart 2017 tarihi saat 17.00’ye kadar posta, kargo veya elden teslim edilebilecektir.)

 

            Valilik Değerlendirme Komisyonu tarafından nihai hale getirilen puan sıralı proje listeleri 17 Nisan 2017 tarihine kadar Kalkınma Bakanlığına iletilecektir. Bakanlık tarafından da maksimum 1 ay içinde Valilik Değerlendirme Komisyonu tarafından gönderilen proje listesi değerlendirilerek desteklenecek asil ve yedek liste ilan edilecektir.

 

            SODES Programının Kalkınma Bakanlığının genel koordinasyonunda Hatay ilinde yürütülmesinde Hatay Valiliği sözleşme makamı olup, Programın uygulanması, izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinden Valilik bünyesinde oluşturulan SODES Koordinasyon Birimi sorumludur.

 

            Programa ilişkin SODES Uygulama Usul ve Esasları www.sodes.gov.tr adresinde ilan edilmiştir. Usul ve esaslarda yer almayan hususlar ve diğer bilgilendirmeler için hataysodes@gmail.com adresine elektronik posta ortamında müracaat edilebilecektir.

 

 

            Kamuoyuna duyurulur.

 

            (2017 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları www.sodes.gov.tr adresinde ilan edilmiştir.)

Her hakkı saklıdır.