hataysodes@gmail.com +90 (326) 214 03 30 - Dahili: 2128 +90 (326) 213 35 76
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
SOSYAL DESTEK PROGRAMI
"KÜÇÜK DOKUNUŞLAR GERÇEKLEŞEN HAYALLER"

23.02.2017

Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasını amaçlayan Sosyal Destek Programı (SODES) 2017 yılı uygulamaları 23 Şubat 2017 tarihi itibarı ile başlamıştır. Sosyal Destek Programı; istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlara ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır.

SODES Programı kapsamında hazırlanacak başarılı projelere 100.000 TL ile 500.000 TL tutarları arasında destek sağlanacaktır. Program başvuru koşulları www.sodes.gov.tr ve www.hataysodes.gov.tr adreslerinden ilan edilmiş olup, programın son başvuru tarihi 16 Mart 2017’dir.

Bu kapsamda, 01 Mart 2017 Çarşamba günü saat 14.00’de Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Çok Amaçlı Toplantı Salonunda, Üniversite, İl Müdürlükleri ve Belediyelerin temsilcileri, Kaymakamlık proje ofisi elemanları, Kaymakamlıkların uygun göreceği İlçe Müdürlükleri temsilcileri, STK temsilcileri ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları temsilcileri ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.

Her hakkı saklıdır.