hataysodes@gmail.com +90 (326) 214 03 30 - Dahili: 2128 +90 (326) 213 35 76
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
SOSYAL DESTEK PROGRAMI
"KÜÇÜK DOKUNUŞLAR GERÇEKLEŞEN HAYALLER"

SODES Görünürlük Kuralları

SODES projelerinde, programın görünürlüğünü sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen tedbirler alınır:

 • SODES projeleri kapsamında basılan her türlü broşür, kitap, tanıtım kitabı vs. yayınlarda, ilgili yayının Kalkınma Bakanlığının desteğiyle hazırlandığı belirtilmelidir.
 • Projenin uygulandığı alanda projeyi açıkça tanımlayan panoların bulundurulması zorunludur. Panoların büyüklüğü ve sayısı faaliyetlerin ölçeği ile uyumlu; ifadelerin okunabilir ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. Panolar görünür ebatta ve örnekte belirtildiği şekilde Kalkınma Bakanlığı ve ilgili Valilik logoları ile SODES logosunu taşımalıdır.
 • Proje kapsamında tefriş edilen mekânların girişlerinde söz konusu mekânın SODES kapsamında tefriş edildiğini belirten panoların bulundurulması zorunludur. Panolar görünür ebatta ve örnekte belirtildiği şekilde Kalkınma Bakanlığı ve ilgili Valilik logoları ile SODES logosunu taşımalıdır.
 • Proje kapsamında alınan tüm demirbaş malzeme ve ekipmanlar ile üretilen tüm belgeler; görünür ebatta ve örnekte belirtildiği şekilde Kalkınma Bakanlığı ve ilgili Valilik logoları ile SODES logosunu taşımalıdır.
 • Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan afiş ve posterlerin bulundurulması zorunludur. Afiş ve posterlerin büyüklüğü ve sayısı faaliyetin ölçeği ile uyumlu; ifadelerin okunabilir ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. Afiş ve posterler görünür ebatta ve örnekte belirtildiği şekilde Kalkınma Bakanlığı ve ilgili Valilik logoları ile SODES logosunu taşımalıdır.
 • Bir projeye SODES destek tutarının en az %50’si oranında nakdi destek sağlayan proje ortağının adı ve logosuna, ilgili projenin pano, broşür, kitap, tanıtım kitabı, afiş ve posterlerinde yer verilebilir.

 

ARŞİV:

SODES projelerinde; programın görünürlüğünü ve tanıtımını sağlamak amacıyla kitap, broşür, afiş ve film gibi materyallerin üretilebilmesi için aşağıda belirtilen arşiv çalışmalarının yapılması zorunludur:

 

Fotoğraf:

 • Projenin uygulandığı alanda, projenin başlangıcında, faaliyet esnasında ve bitiminde fotoğraflanması gerekmektedir.
 • Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan, insan odaklı fotoğrafların çekilmesi zorunludur.
 • Çekilen fotoğrafların DVD ortamında arşivlenmesi gerekmektedir.

Kamera Kaydı:

 • Projenin uygulandığı alanda, projenin başlangıcında, faaliyet esnasında ve bitiminde kamera kaydının (HD=Yüksek Çözünürlüklü) yapılması gerekmektedir.
 • Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan, insan odaklı kamera kaydının (HD=Yüksek Çözünürlüklü) yapılması zorunludur.
 • Kamera kayıtlarının DVD ortamında arşivlenmesi gerekmektedir.

 

Arşiv Paylaşımı:

 • Çekilen fotoğrafların ve kamera kayıtlarının bir kopyası proje bitiminde, ilgili valiliğe ve Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Gelir Dağılımı ve Sosyal İçerme Dairesi Başkanlığına (Necatibey Cad. No: 110/A 06100 Yücetepe/ANKARA) gönderilmelidir.

ÖRNEK PANO:

 

                             

Her hakkı saklıdır.